Kontakt

Captcha

Prohlášení o ochraně dat podle zákona o ochraně dat v telekomunikačních službách (TDDSG)

Data od vás získáváme, zpracováváme a využíváme pouze v rámci legislativních ustanovení.Toto prohlášení o ochraně dat platí výhradně pro využívání nabízených internetových stránek. Nevztahuje se na internetové stránky jiných poskytovatelů služeb, na které pouze odkaz z naší stránky.

Při používání našich internetových stránek zůstáváte v anonymitě, dokud nám sami a dobrovolně neposkytnete své osobní údaje. Osobní údaje jsou získávány pouze v případě, že je to nutné k využití služeb nabízených na naší internetové stránce, především pak v nabídkách formou formulářů.

Údaje, které od vás získáme, považujeme za přísně důvěrné. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme předávat žádné vaše osobní údaje s výjimkou situace, kdy k tomu budeme zavázáni právními předpisy. Přesto upozorňujeme na skutečnost, že při odesílání dat na internetu vždy může dojít k tomu, že třetí osoby vaše údaje uvidí nebo je zfalšují.

Na žádost vám umožníme náhled údajů, které o vás máme uloženy, případně je vymažeme. Pokud si přejete údaje opravit, vymazat nebo do nich nahlédnout, stačí odeslat dopis na výše uvedenou adresu.